Wat zijn microplastics?

Plastic is één van de vaakst besproken materialen van de voorbije jaren. Dit is het gevolg van het feit dat van plastic bekend is dat ze op een bepaald ogenblik in het milieu uit elkaar valt in steeds kleinere stukjes. Microplastics is de verzamelnaam voor alle stukjes plastic die kleiner zijn dan een halve centimeter.

Ze beschikken in de praktijk over zo’n kleine afmetingen dat ze niet meer zichtbaar zijn voor het blote oog. Dit is reeds behoorlijk klein, maar het kan nog kleiner. Buiten de microplastics is het namelijk zo dat er op de markt ook nog zogenaamde nanoplastics zijn terug te vinden. Deze zijn zo klein dat ze zelfs onder een microscoop nog maar nauwelijks zichtbaar zijn. Zou jij ook graag een antwoord willen krijgen op de vraag “wat zijn microplastics?” Dan kan de informatie op deze pagina daar zonder twijfel meer duidelijkheid in scheppen.

Microplastics als gevolg van slijtage

In de praktijk kunnen we vaststellen dat microplastics die ontstaan zeer vaak het gevolg zijn van slijtage. Het kan hierbij niet alleen gaan om vezels van synthetische kleding, maar ook om bijvoorbeeld het slijpsel dat wordt “geproduceerd” door autobanden. Deze microplastics worden in de praktijk secundaire microplastics genoemd. Hieronder vallen overigens ook de microplastics die door fabrikanten bewust worden toegevoegd aan producten zoals bijvoorbeeld verf en verzorgingsproducten. Dit omdat ze binnen deze producten een bepaalde functie vervullen. De microplastics komen op een bepaald ogenblik via het afvoerputje of op een andere manier in het milieu terecht.

De grootste bron van secundaire microplastics

De vraag “wat zijn microplastics” beantwoorden is in de praktijk pas mogelijk wanneer we ook even een voorstelling maken van de aantallen microplastics waarmee we massaal het milieu vervuilen. De slijtstof van autobanden en van kleding zijn na afgebroken zwerfplastics de belangrijkste bron van microplastics in het oppervlaktewater die er bestaat. Volgens uitgevoerde onderzoeken zou er in Nederland sprake zijn van zomaar even zeventien miljoen kilogram slijtstof van autobanden welke in het milieu rond circuleert. Dat is veel, want wanneer we dit gaan omrekenen komen we uit op ongeveer één kilogram per inwoner. Een andere moeilijk te bestrijden bron heeft betrekking tot de microplastics die afkomstig zijn van het machinaal wassen en drogen van kleding. Voor elke vijf kilogram aan synthetische kleding is het zo dat er gemiddeld negen miljoen microvezels worden afgevoerd via het spoelwater. Ook dat is uiteraard een gigantische hoeveelheid.

Microplastics afkomstig uit verzorgingsproducten

Voor elk artikel op het internet dat je een duidelijk antwoord probeert te geven op de vraag; “wat zijn microplastics” geldt dat ze het eveneens heeft over de microplastics die deel uitmaken van de verzorgingsproducten die we gebruiken, zoals in tandpasta. Deze microplastics spoelen immers op een bepaald ogenblik weg met het afvalwater. Het uiteindelijke resultaat is dat ze in de oceaan terecht komen. Dit kunnen er tot maar liefst 100.000 zijn per scrub beurt. Voor grote cosmeticabedrijven geldt dat ze er de voorbije jaren wel alles aan hebben gedaan om de deeltjes van het zogenaamde polyethyleen te vervangen door één van de verschillende alternatieven die op de markt zijn terug te vinden. Op deze manier hoopt men niet alleen op korte, maar ook op lange termijn een eventuele bijdrage te kunnen leveren aan de aanwezigheid van microplastics in het milieu.